Avinor

Effektiv drift og eiendomssalg gir godt resultat for Avinor

Avinors driftsinntekter ble 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015, og til sammen 12,0 milliarder kroner for 2015. Resultat etter skatt ble 2,5 milliarder kroner. Dette utgjør en betydelig resultatfremgang fra 2014, og skyldes i hovedsak reduserte driftskostnader og gevinst ved salg av Radisson BLU hotellet på Gardermoen.

står klar i 2017.

Stasjonen på Gardermoen bygges om

I slutten av mai startet arbeidene med å bygge om jernbanestasjonen på Oslo Lufthavn. Stasjonen blir et naturlig midtpunkt når en ny ankomst- og avgangshall står klar i 2017. 

Samferdselsdepartementet

Sikrer drift av ikke-statlige lufthavner

Samferdselsdepartementet inngår avtale med lufthavnene Stord, Notodden og Ørland om kompensasjon av kostnader til drift, for femårsperioden 2016-2020

Les mer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det skal bli enklere å eie og kjøre bobil

– Det skal bli enklere å eie og kjøre bobil, og bobilene skal i større grad likebehandles med personbilene. Derfor vil regjeringen nå se på endringer i regelverket for bobilene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Les mer

Skal sjekke tilstanden på vei og annen infrastruktur

Samferdselsministeren skal kjøre Oslo-Trondheim og Trondheim-Kristiansand

Nok en gang setter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen seg bak rattet for å erfare tilstanden på vei og annen infrastruktur. 

Les mer

Nytt om navn:

Herlof Nilssen vald inn i styret i Avinor

På generalforsamlinga den 2 juni blei Herlof Nilssen vald inn som nytt aksjonærvald styremedlem i Avinor AS. Styremedlemene Eli Skrøvset og Tone L. Hofstad blei attvalde. 

Les mer

I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser.

Reisevaneundersøkelsen 2015

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155 000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar.

Les mer

Skal styrke rettighetene til passasjerer

Ny klageordning for buss, trikk, T-bane og bybane

– Vi ønsker å styrke rettighetene til kollektivreisende i Norge. Nå etablerer vi en nasjonal klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer

har leaset en Dash 8-103

FlyViking AS har leaset sitt første fly !

Det nye flyselskapet FlyViking AS offentliggjorde i går torsdag at selskapet har leaset en Dash 8-103, en oppgradert versjon som skal kunne operere på hele det Norske rutenettet. Planlagt levering vil være i Calgary, Canada, i månedsskiftet mai/juni, hvor flyet etter nøye teknisk gjennomgang, skal flys over Atlanteren til Norge.

Les mer

Det nye Jernbanedirektoratet:

Ny direktør for organisasjonsutvikling​

Det nye JernSamferdselsdepartementet har tilsatt Christoffer Serck-Hanssen som organisasjonsutviklingsdirektør i det nye Jernbanedirektoratet. anedirektoratet: Ny direktør for organisasjonsutvikling

Les mer

Ledige stillinger

Nyhetsarkiv