Boarding.no:

Kontakt oss

07.04.2015 02.39.05

Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelige både via email og telefon. Har du spørsmål eller kommentarer til våre artikler, ta gjerne kontakt. Sitter du inne med viktig informasjon, eks. pressemelding eller et tips, kan du sende dette direkte til oss via email!


Kontakt Info:

Tlf: + 47 40 85 41 37

Tlf: + 47 51 65 25 10

Epost: posten@boarding.no

Hendvendelser vedrørende annonsering sendes til:

sales@boarding.no

Innholdet er ikke nødvendigvis i samsvar med redaktørens eller Boarding.no sitt syn, men står for den opprinnelige
opphavsmanns og/eller publishers ansvar (se kildehenvisninger).

Bidrag - som presseklipp, pressemeldinger o.l.
- kan formidles tile-post. posten@boarding.no

Tips oss ! - tips@boarding.no

Med vennlig hilsen
admin@boarding.no
Boarding.no
Postboks 557
N-4055 Stavanger Lufthavn Sola

Ledige stillinger

Nyhetsarkiv