NSB ser på flere muligheter.

Komforttilbud på nattog

Nå kan du kjøpe komforttilbud på nattogene på Sørlandsbanen. Tilbudet er en pilot for å se om det blir populært nok til å sette inn som fast tilbud, der første reisedag er 22. juni. 

Siden 1994:

Eurostar har halvert antall flyreisende London – Paris

Hurtigtoget Eurostar «stjeler» passasjerer fra luftfarten. Siden introduksjonen i 1994 er antall flyreisende mellom London og Paris blitt mere enn halvert.

Skal styrke rettighetene til passasjerer

Ny klageordning for buss, trikk, T-bane og bybane

– Vi ønsker å styrke rettighetene til kollektivreisende i Norge. Nå etablerer vi en nasjonal klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer

Flåmsbana: Samferdselsministeren

Feiret 75-åring med fremtiden foran seg

- Togturen på Flåmsbana er spektakulær, en unik reiseopplevelse i vill og vakker natur. Det er derfor ikke rart at stadig flere reiser mellom Myrdal og Flåm. Utviklingen av Flåmsbana som et reiselivsprodukt er en suksess som også gir gode ringvirkninger. Alt tyder på at suksessen vil fortsette i årene som kommer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer

Det nye Jernbanedirektoratet:

Ny direktør for organisasjonsutvikling​

Det nye JernSamferdselsdepartementet har tilsatt Christoffer Serck-Hanssen som organisasjonsutviklingsdirektør i det nye Jernbanedirektoratet. anedirektoratet: Ny direktør for organisasjonsutvikling

Les mer

Høyhastighetstoget X2000

SJ stanser hurtigtog Oslo – Stockholm

SJ avlyser den varslede satsingen på raske tog mellom Oslo og Stockholm. Årsaken er at Jernbaneverket fra sommeren 2016 skal starte utskifting av kontaktledningen på Kongsvingerbanen. 

Les mer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen;

Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Strekningen legges heller ikke inn i en eventuelt framtidig bymiljøavtale. Dermed blir det mulig å få en fortgang i planleggingen av strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer

Verdifullt mentorprogram for

Kvinnelige ledere i reiselivet

Ledermentor Reiseliv er et utviklingsprogram for kvinnelige ledere i norsk reiselivsbransje. Et nytt kull er i mål og tilbakemeldingene tyder på at opplegget atter en gang ble en suksess, både for deltagere og mentorer.

Les mer

Ny rapport med forslag til tiltak

Ønsker bedre mobildekning på tog

Tilgang til gode mobiltjenester på tog gjør at reisende kan utnytte tiden sin bedre på reise. For jobbpendlere betyr det at arbeidsdagen kan begynne mens de reiser. For å gjøre togtransport enda mer attraktivt i fremtiden, vil regjeringen legge til rette for bedre tilgang til mobiltjenester langs jernbanenettet.

Les mer

APX systems AS

EVRY gjør Jernbaneverkets logistikk papirløs

EVRY i samarbeid med APX systems og Jernbaneverket har inngått avtale om utvikling og leveranse av et nytt, digitalt lagerstyringssystem. Løsningen vil gi Jernbaneverket samlet, digital oversikt og administrasjon av alle komponenter ved 120 lagerlokasjoner over hele landet.

Les mer

ROM tar ansvar for kulturarven

Ønsker liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene

ROM er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern.

Les mer

Trikk på Ring 2

Trikkebyen Oslo skal realiseres

Trikkens rolle skal styrkes slik at den kan bli kollektivtrafikkens bærebjelke i Oslos gater.

Les mer

Politisk streik

Mandag 15. juni stanser Togtrafikken

Togtrafikken stanser i hele Norge mandag 15. juni 2015 mellom klokken 10.00 og 13.00, som følge av en politisk markering blant medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. 

Les mer

Fra 14. juni 2015

Slutt for trykte rutetabeller hos NSB

Fra 14. juni 2015 slutter NSB med trykte rutetabeller. Med det sparer også NSB 60 tonn med papir, en ikke ubetydelig miljøgevinst. - Undersøkelser viser at kunder i alle aldre er svært fornøyd med de digitale løsningene og i mindre og mindre grad benytter seg av trykket rutetabell, forteller Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz. 

Les mer

Ledige stillinger

Nyhetsarkiv