Jobmarked:

Stress på arbeidsplassen?

07.04.2015 02.47.22

- gjør noe med det !

De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som igjen fører til gode resultater både for virksomheten og den enkelte.

Kjenner du det slik, skyldes det at arbeidsoppgavene er lagt til rette med:

 • passende krav
 • utfordrende krav
 • medvirkning og selvstyring

-og at forholdene til dine kollegaer og ledere er slik at du får:

 • faglig støtte
 • god sosial kontakt
 • godt samarbeid

Selv om det store flertallet opplever et godt arbeidsmiljø, er det likevel mange som kjenner det på en annen måte, og det skal vi ta på alvor.

Ønsker du nye utfordringer kan du stadig finne nye stillinger hos boarding.no under Jobbmarked, her finner du arbeidsgivere som i all hovedsak vektlegger at du skal få akkurat det, et godt arbeidsmiljø.

Lurer du på hva stress på arbeidsplassen betyr, kan vi anbefale at du leser informasjonsbrosjyren til Arbeidstilsynet, du finner den her!

Symptomer på stress
Stress kan du oppleve på flere måter, som

 • irritasjon
 • hjertebank
 • tørr i hals og munn
 • impulsiv adferd, følelsesmessig ustabil
 • trang til å gråte, springe vekk eller gjemme seg
 • manglende konsentrasjon
 • trett
 • skjelving
 • små lyder irriterer
 • stamming eller problemer med språket
 • problemer med å sove
 • rastløs
 • svettetokter
 • mageproblem
 • migrene/hodepine
 • nakke- og ryggsmerter
 • manglende appetitt
 • økt røyking
 • økt bruk av sove- og nervemedisin
 • alkohol- og stoffmisbruk

Kilde: Arbeidstilsynet.

Ledige stillinger

Nyhetsarkiv