Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 167,7 millioner kroner, en økning på 39,9 millioner kroner fra tredje kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst og må ses i sammenheng med urealiserte verdipapirtap i tredje kvartal. Den svenske virksomheten viste et overskudd på 24,5 millioner kroner i kvartalet.
 
Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 1.500 millioner kroner, mens innskuddene økte med 1.680 millioner kroner.
 
Konsernresultatet for hele året 2015 ble 537,7 millioner kroner, en økning på 191,9 millioner kroner sammenlignet med 2014. Resultatfremgangen på årsbasis forklares hovedsakelig av økt kunde- og utlånsvekst, reduserte finansieringskostnader samt økt kostnadseffektivitet. Banken fikk over 160.000 nye kunder og viser en utlånsvekst på 4,5 milliarder kroner i 2015.
 
Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 4. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 13,0 %. Konsolidert kapitaldekning utgjorde 15,4 % ved årsskiftet.
 
Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken virksomhet i Danmark og Finland, hvor det i første omgang tilbys lån og innskudd.
 
Banken har ved utgangen av 2015 en kundemasse på 607.700 kunder, fordelt på 446.400 kredittkortkunder, 80.000 lånekunder og 81.300 innskuddskunder.
 
Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
 
For ytterligere informasjon, se årsrapport for 2015 og investorpresentasjon for 4. kvartal 2015 som ligger tilgjengelig på:
 
https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx?y=2015