Et cruiseskip med 5000 mennesker ombord produserer avfall som en liten by. Scanship har utviklet teknologi som kan gjenvinne energi fra avfallet og redusere skipets drivstofforbruk og CO2-utslipp.
 
Scanship har utviklet en løsning for avfallshåndtering på cruiseskip som både reduserer utslipp og sparer drivstoff.
 
Både cruisenæringen og maritim sektor forøvrig møter stadig strengere miljø- og utslippskrav. Scanship er et norskeid selskap som har spesialisert seg på å møte disse kravene med teknologi for rensing av avløpsvann, og håndtering av matavfall, restavfall og biologisk avfall. Selskapets største produkt i dag er et system for rensing av avløpsvann (Advanced Wastewater Purification), der de har en markedsandel på omlag 60 prosent. Nå utvikler selskapet teknologi som kan gjenvinne energi fra restavfall og dermed bidra til å senke utslipp og drivstoffkostnader.

Lager biobrensel ombord
 
– Avfall fra cruiseskip går vanligvis i forbrenningsovn ombord, noe som både er energikrevende, forurensende og ressurssløsende, sier Asgeir Wien, teknologidirektør i Scanship.

– Vi har utviklet en løsning som kan utnytte avfallet til energiproduksjon. Dette skjer gjennom mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP), en forbrenningsprosess som omdanner fast organisk avfall til biobrensel. Biobrenselet blir i neste omgang brukt til å produsere strøm ombord.
Det er betydelige gevinster å hente på å erstatte dagens forurensende og energikrevende avfallsforbrennings med Scanships nye teknologi for energiproduksjon.  
 
– Vi har anslått at et cruiseskip med 5000 personer i løpet av ett år kan redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff med 1800 tonn og kutte utslippet av CO2 med 6500 tonn, sier Wien. Dette er bra for klimaet, men også for rederiet, som sparer drivstoffutgifter.

Fortsatt testing

Scanship har fått støtte fra Miljøteknologiordningen til utvikling og testing av teknologien i et demonstrasjonsanlegg. I tillegg har selskapet fått offentlig finansiering gjennom SkatteFUNN. Testingen fortsetter, men Wien mener selskapet kan være på markedet med den nye teknologien i løpet av 2018.

– Utviklingskostnadene er betydelige, men markedet er også stort, sier Wien i en pressemelding.

– Vi har hatt mange interessenter for produktet, og i tillegg til den internasjonale cruisenæringen kan teknologien brukes på andre skip og ferjer, samt i installasjoner på land.